Omaishoidon päättyessä

Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ihmissuhde, joka saattaa kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä. Hoivaan sitoutuneelle omaishoitajalle sen päättyminen hoidettavan siirtymiseen pitkäaikaishoitoon tai hoidettavan kuolemaan on omaishoitajalle suuri elämänmuutos.

Oulun seudun omaishoitajat ry on julkaissut Omaishoitajan polku muutostilanteessa-oppaan, joka on suunnattu ensisijaisesti iäkkään hoidettavan omaishoitajalle, joka pohtii hoidettavan läheisen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon.

Omaisena edelleen ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan. 

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry on julkaissut Saattajana – Ennakoiva saattohoito-opas omaishoitajan tukesi - verkkosivut ja -oppaan, joka auttaa omaishoitajaa ennakoimaan tulevaa saattohoitoa ja selviytymään siitä käytännössä mahdollisimman hyvin.

Hyvinkäällä toimii Hyvinkään saattohoidon tukiyhdistys, joka tukee palliatiivisessa ja saattohoidossa olevia potilaita ja heidän läheisiään.