Etäomaishoitaja

Etäomaishoiva on vielä osin tuntematon hoivamuoto, vaikka etäomaishoitajat ovat merkittävä hoivaa antava ryhmä. Etäomaishoitaja on henkilö, joka auttaa tai pitää huolta etäältä kauempana asuvaa läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Etäomaishoivatilanteita voi olla monia erilaisia hoivaa tarvitsevan sairauksista ja toimintakyvystä riippuen. Etäomaishoitaja asuu usein toisella paikkakunnalla ja matkustaa viikonloppuisin läheisen luokse huolehtiakseen ja auttaakseen häntä tulevan viikon haasteissa. Viikon aikana etäomaishoitaja on yhteydessä läheiseensä puhelimitse tai muita sähköisiä keinoja käyttäen. Palveluasumistilanteessa tarvitaan myös etäällä asuvien omaisten tukea ja apua. 

Omaishoitajaliiton tietopaketissa Työ ja omaishoito on käsitelty myös etäomaishoitajuutta. Sivuilta löytyy muun muassa Tarkastuslista etäomaishoitajan auttamiseen.

Oulun seudun omaishoitajat ry:n kotisivuilta löytyy erillinen osio, jossa käsitellään etäomaishoitajuutta:  Tietoa etäomaishoidosta