Kannanotto: Yhdenvertainen kohtelu ja riittävät tukitoimet ovat omaishoitajan oikeus

26.4.2023

Yhdenvertainen kohtelu ja riittävät tukitoimet ovat omaishoitajan oikeus

Aluehallituksella on nyt mahdollisuus osoittaa, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella omaishoitajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja heidän työtänsä arvostetaan. Arvostuksen tulee näkyä niin omaishoidosta maksettavissa palkkioissa kuin hoivaa tukevissa palveluissa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on päivittämässä omaishoidon soveltamisohjetta ja pyysi omaisjärjestöiltä sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilta siihen lausuntoja.

Me omaisyhdistykset toimme lausunnossa esille, että hoitopalkkioissa olisi syytä ottaa mallia niistä hyvinvointialueista, jotka ovat nostaneet palkkioita lain vaatimaa minimipalkkiota suuremmiksi. Näin on toimittu esimerkiksi Satakunnan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla. 

Palkkioluokkiin ehdotimme ennaltaehkäisevää palkkioluokkaa, kuten Kainuun ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueilla. Ennaltaehkäisevän luokan avulla myös ne omaishoitajat, joiden antama hoiva ei vielä täytä omaishoidon myöntämisperusteita, saavat tukea ja oman jaksamisen kannalta tärkeitä vapaapäiviä.

Palkkioiden lisäksi olennaista on, että myöntämisperusteet ovat yhdenvertaiset ja ne mahdollistavat työikäisten omaishoitajien työssäkäynnin tai opiskelun.

Ehdotimme, että myöntämisperusteissa ei tehdä rajauksia iän, työssäkäynnin tai muiden omaishoitoperheen saamien etuuksien perusteella. Tämän kaltaiset rajaukset ovat ongelmallisia niin yhdenvertaisuuslain kuin sosiaaliturvan yhteensovituskiellon näkökulmasta. 

Omaishoitajan jaksamista tukevat lakisääteiset vapaapäivät. Puolet omaishoitajista ei käytä lakisääteisiä vapaitaan. Tähän voidaan vaikuttaa kehittämällä vapaidenaikaista hoitoa. Esimerkiksi intervalli- ja perhehoidon mahdollisuuksia pitäisi lisätä. Sijaishoitajalle tulisi maksaa riittävä korvaus Vantaa-Keravan hyvinvointialueen tapaan.

Omaishoitajat ansaitsevat riittävästi tukea ja palveluita jaksaakseen huolehtia läheisestään. Nyt pallo on hyvinvointialueen päättäjillä. On toiminnan aika.

Matilda Linnavirta, Etelä-Suomen aluevastaava, Omaishoitajaliitto ry

Kati Rautio, puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry

Ari-Pekka Laakso, puheenjohtaja, Hyvinkään Omaishoitajat ry